Privacy policy

Disclaimer

De informatie op de hajeewon.be website is het resultaat van nauwgezet onderzoek Storingen, onderbrekingen en analyse. hajeewon.be streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan hajeewon.be hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Privacy Policy

U kunt hajeewon.be website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze onderneming, activiteiten, en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Enkel als u bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals bestellen), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal DeStoffenstraat.com ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die hajeewon.be verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van hajeewon.be, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Hajeewon.be geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat hajeewon.be persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2. Doel van verwerking

Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties:
Hajeewon.be verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang tot nieuwsbrieven, specifieke informatie en dergelijke) verwerkt hajeewon.be de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van hajeewon.be. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (zowel e-mail als postadres toevoegen). In de informatiemails die hajeewon.be u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u hajeewon.be uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als hajeewon.be uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

4. Recht op inzage, correctie em verwijdering voor persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die hajeewon.be over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van hajeewon.be verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.

5. Gebruik van “Cookies”

Soms zal hajeewon.be website gebruik maken van zogenaamde “cookies”, dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Cookie verklaring

Ha Jee Won maakt gebruik van cookies

Hajeewon.be gebruikt cookies om de website continu te verbeteren, om functies voor social media te bieden en om websiteverkeer te analyseren.

We delen je cookiegegevens uiteraard met niemand anders.